Trivselslederprogrammet

NABS er med i Trivselsleder-programmet.

 

Trivselsprogrammets mål er å:

 • Gi økt trivsel
 • Gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
 • Gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen
 • Bygge vennskap
 • Forebygge konflikter og mobbing
 • Gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

Hva gjør en trivselsleder?

En trivselsleder skal være med på å bidra til økt aktivitet, bedre samhold og et tryggere skolemiljø. Trivselslederne har et særskilt ansvar for å inkludere elever som går alene.

Alle trivselsledere får opplæring i nye aktiviteter på leke- og aktivitetskurs i regi av Trivselsprogrammet. I tillegg får de også tips om hvordan de skal opptre som ledere, hva som er viktig for en god trivselsleder og innlæring av viktige verdier som inkludering, vennlighet og respekt.

På skolen har trivselslederne ansvar for igangsetting og ledelse av lek og aktivitet i friminutter. Alle lederne er synlig med vester. Trivselslederne leder aktivitetene og sørger for at alle som vil, får være med. De passer på at alle følger reglene, og oppfører seg fint mot hverandre. På jevnlige møter planlegger og evaluerer trivselslederne aktivitetene sammen med TL-ansvarlige.

Fordeler med å være en trivselsskole

 • Skolen får kontinuitet i arbeidet med fysisk aktivitet.
 • Skolen får erfaringsutveksling, motivasjon og oppfølging via TL og nettverk.
 • Skolen før økt aktivitet, struktur og trygghet i friminuttene.
 • Trivselsprogrammet bidrar til høy grad av elevmedvirkning.
 • Trivselsprogrammet bidrar til at skoler kan jobbe forebyggende i forhold til skolemiljø.