Ulnes barnehage

"Hos oss blir små hendelser til store opplevelser"

Ulnes barnehage har 54 plasser fordelt på tre avdelinger:

  • Kosekroken (1-2 år)
  • Raketten (2-3 år)
  • Såpebobla (4-5 år)

Vi ligger naturskjønt til og er samlokalisert med Ulnes Montessoriskule. Barnehagen har muligheter for fine turmål tilpasset barnas behov og mestring. Vi har også mulighet til å disponere skolens uteområde, og har tilgang på gymsal. For oss er det viktig at alle barn skal føle seg betydningsfulle. Dette stimulerer både til en god selvfølelse, samt respekt og toleranse for medmennesket.

Kontaktinfo

Nina Tobru-Bromseth
Styrer
E-post
Telefon 61 36 29 26

Kartpunkt