Barnehageplasser fra august 2023

Vi ønsker alle barn mellom 1 og 6 år som er bosatt i Nord-Aurdal kommune velkommen til å søke barnehageplass i våre barnehager. Dette gjelder alle som har rett på barnehageplass ved hovedinntaket fra barnehageårets start i midten av august. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehagen i løpet av den måneden de fyller ett år.

Søknadsskjema og mer informasjon om barnehage, vedtekter, og link til elektronisk søkeportal her.

Søknadsfristen for hovedopptaket til barnehage 2023/2024: 1. februar 2022

Kontaktinfo

Pernille Frøysaker
Virksomhetsleder barnehage
E-post