Barnehageplasser fra august 2022

Alle barn mellom 1 og 6 år som er bosatt i Nord-Aurdal kommune har rett på barnehageplass ved hovedopptaket fra barnehageårets start i august. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehagen i løpet av den måneden de fyller ett år.

Søknadsskjema og mer informasjon om barnehage, vedtekter, og link til elektronisk søkeportal her.

Søknadsfristen for hovedopptaket til barnehage 2022/2023: 1. februar 2022.