Varsel om oppstart

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med reguleringsendring for Tisleia fjellgård, gnr. 114 / bnr. 1 og 166 m/flere.

Formålet med planarbeidet er å omregulere boligtomtene og området for næring/utleie til fritidsbebyggelse. Evt. vedtak av plan vil erstatte gjeldende reguleringsplan for Tisleia fjellgård.