Rullering av handlingsdel til kommunedelplan for barnehage og skole 2018-2021.

Kommunedelplan for barnehage og skole 2018-2029 med handlingsdel ble vedtatt i kommunestyret 22.03.2018 (sak 010/18). Handlingsdelen til planen skal rulleres årlig, og for 2019 behandles den i kommunestyret 23.05.2019.

Høringsutkast av handlingsdel (PDF, 2 MB)

Dokumentet ligger også tilgjengelig for gjennomsyn i Servicetorget på rådhuset tom. 31.03.19.

Frist for innsending av evt. merknader er 31.03.19 og sendes til e-post gerd.oddrun.strommen@nord-aurdal.kommune.no