Detaljregulering for Nystølgrende hytteområde, varsel om offentlig ettersyn

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte 24.01.2019, sak 17/242, å legge forslag til detaljregulering for Nystølgrende hytteområdeut til offentlig ettersyn. Planen erstatter gjeldende reguleringsplan Marasvingen. Formålet med planarbeidet er i hovedsak omregulering fra lavstandard til høystandard fritidsbebyggelse.

nystølgrende - Klikk for stort bilde

Det vises til utvalgssak og øvrige plandokumenter som kan sees på servicetorget på rådhuset, på kommunens hjemmeside, http://nord-aurdal.kommune.no eller på http://valdreskart.no. Merknader til planforslaget kan sendes til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no. 

Merknadsfrist er 19.04.2019.

 

Nystølgrende
Tittel Publisert Type
Nystølgrende hytteområde _bestemmelser_1

05.03.2019 Filtype
Nystølgrende hytteområde _plan_1

05.03.2019 Filtype
Nystølgrende hytteområde _planbeskrivelse_1

05.03.2019 Filtype
Nystølgrende hytteområde _ROS

05.03.2019 Filtype
Nystølgrende hytteområde_avløpsplan

05.03.2019 Filtype
Nystølgrende hytteområde_utvalgte flyfoto_planutsnitt_10012019

05.03.2019 Filtype
Nystølgrende hytteområde_vedtak PU 24012019

05.03.2019 Filtype
Nystølgrende hytteområde_vurdering av uttalelser

05.03.2019 Filtype