Detaljregulering for Nystølgrende hytteområde, varsel om offentlig ettersyn

Grunnet en feil med våre sakssystemer, ble forrige brev sendt ut uten innhold. Dette beklager vi. Opprinnelig merknadsfrist 19.04 forlenges til 06.05.2019.

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte 24.01.2019, sak 17/242, å legge forslag til detaljregulering for Nystølgrende hytteområdeut til offentlig ettersyn. Planen erstatter gjeldende reguleringsplan Marasvingen. Formålet med planarbeidet er i hovedsak omregulering fra lavstandard til høystandard fritidsbebyggelse.

Klikk for stort bilde

Det vises til utvalgssak og øvrige plandokumenter som kan sees på servicetorget på rådhuset, på kommunens hjemmeside eller på Valdreskart. Merknader til planforslaget kan sendes til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no

Opprinnelig merknadsfrist 19.04 forlenges til 06.05.2019.

 

Nystølgrende
Tittel Publisert Type
Nystølgrende hytteområde _bestemmelser_1

05.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Nystølgrende hytteområde _bestemmelser_1.off.ettersyn.pdf
Nystølgrende hytteområde _plan_1

05.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Nystølgrende hytteområde _plan_1.off.ettersyn.pdf
Nystølgrende hytteområde _planbeskrivelse_1

05.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Nystølgrende hytteområde _planbeskrivelse_1.off.ettersyn.pdf
Nystølgrende hytteområde _ROS

05.03.2019 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Nystølgrende hytteområde _ROS.PDF
Nystølgrende hytteområde_avløpsplan

05.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Nystølgrende hytteområde_avløpsplan.pdf
Nystølgrende hytteområde_utvalgte flyfoto_planutsnitt_10012019

05.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Nystølgrende hytteområde_utvalgte flyfoto_planutsnitt_10012019.pdf
Nystølgrende hytteområde_vedtak PU 24012019

05.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Nystølgrende hytteområde_vedtak PU 24012019.pdf
Nystølgrende hytteområde_vurdering av uttalelser

05.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Nystølgrende hytteområde_vurdering av uttalelser.pdf