Detaljregulering for Freningvegen øst, varsel om offentlig ettersyn

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte 24.01.2019, sak 18/341, å legge forslag til detaljregulering for Freningvegen øst ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er først og fremst å justere veg 19 i gjeldende reguleringsplan for å få bedre stigningsforhold for vegen. Planendringen fører til mindre justeringer av noen tomter. For ordens skyld presiseres det at planen ved varsel om oppstart ble kalt Omregulering for deler av reguleringsplan for Freningvegen.

freningvegen_øst - Klikk for stort bilde

Det vises til utvalgssak og øvrige plandokumenter som kan sees på servicetorget på rådhuset, på kommunens hjemmeside (her) eller på Valdreskart.
 

Freningvegen øst
Tittel Publisert Type
Freningvegen øst - Bestemmelser offentlig ettersyn

01.03.2019 Filtype
Freningvegen øst - Oppstartsmerknader samlet

01.03.2019 Filtype
Freningvegen øst - Plan

01.03.2019 Filtype
Freningvegen øst - Planbeskrivelse

01.03.2019 Filtype
Freningvegen øst - Planskjema

01.03.2019 Filtype
Freningvegen øst - Utvalgte flyfoto og planutsnitt 11012019

01.03.2019 Filtype
Freningvegen øst - Vedtak PU 24012019

01.03.2019 Filtype

 

Merknader til planforslaget kan sendes til:

Nord-Aurdal kommune
postboks 143
2901 Fagernes

eller som e-post til: nak@nord-aurdal.kommune.no

Merknadsfrist er 12.04.2019.