2. gangs offentlig ettersyn – Reguleringsplan for Gomostølen hyttegrend

Planutvalget i Nord-Aurdal kommune vedtok i møtene den 28.05.2022 og 16.06.2022, sak 017/22 og 025/22, å legge forslag til reguleringsplan for Gomostølen hyttegrend, planID 0542DR231, ut til 2. gangs høring og offentlig ettersyn.

Planområdet ligger ved Vaset, nord for Gomobu Fjellstue.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for frittliggende fritidsbebyggelse, i tillegg til at en eiendom legges ut til konsentrert fritidsbebyggelse.

Planarbeidet innebærer samtidig en oppryddingsjobb i gjeldende reguleringsplan. Ryddejobben er knyttet til blant annet kulturminner, rekkefølgekrav og oppdatering av reguleringsplanen etter gjeldende lovverk. Gjeldende reguleringsplan, vedtatt i 2007, legger til rette for utbygging innenfor planområdet, men dette har til nå ikke blitt realisert.

Utvalgssaker og oppdaterte plandokumenter kan sees i lenkene under på denne siden eller på vår kartside www.valdreskart.no, under arealplaner.

Eventuelle merknader til planforslaget skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller pr. e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

Frist for uttalelse er 22.05.2023.

 

Gomostølen hyttegrend 2. gangs offentlig ettersyn
Tittel Publisert Type
Høringsbrev_2OffEttersyn_20230403

03.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsbrev_2OffEttersyn_20230403.pdf
20220428_Vedtak1_GomostølenHyttegrend_PU

03.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220428_Vedtak1_GomostølenHyttegrend_PU.pdf
20220616_Vedtak2_GomostølenHyttegrend_PU

03.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220616_Vedtak2_GomostølenHyttegrend_PU.pdf
Plankart_medtekst_GomostølenHyttegrend_2off

03.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart_medtekst_GomostølenHyttegrend_2off.pdf
Plankart_utentekst_GomostølenHyttegrend_2off

03.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart_utentekst_GomostølenHyttegrend_2off.pdf
Bestemmelser_GomostølenHyttegrend_2off

03.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bestemmelser_GomostølenHyttegrend_2off.pdf
Planbeskrivelse_GomostølenHyttegrend_2off

03.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse_GomostølenHyttegrend_2off.pdf
ROS-analyse_GomostølenHyttegrend_2off

03.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS-analyse_GomostølenHyttegrend_2off.pdf
Flomrapport_GomostølenHyttegrend_SkredAS

03.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Flomrapport_GomostølenHyttegrend_SkredAS.pdf
VATrase_Forprosjekt_GomostølenHyttegrend

03.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VATrase_Forprosjekt_GomostølenHyttegrend.pdf
Høringsuttalelser-Innsigelser_samlet_1OffEttersyn

03.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsuttalelser-Innsigelser_samlet_1OffEttersyn.pdf