Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 5-2 vedtok formannskapet i sak 005/21, den 25.03.2021, å legge ut på høring og til offentlig ettersyn nytt planutkast for handlingsdel for kommunedelplan trafikksikkerhet 2021-2024.