Offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 06.06.2019, sak 035/19, å legge forslag til detaljregulering for Felleskjøpet Breiset ut til 1. gangs offentlig ettersyn.

 

Hensikten med planen er å utvide nåværende næringsarealer, samt å oppdatere reguleringsplanen til dagens forhold.

 

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 06.06.2019, sak 033/19, å legge forslag til detaljregulering for Freningvegen øst ut til 2. gangs offentlig ettersyn.