Offentlig ettersyn

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 03.06.2021, sak 037/21, å legge forslag til detaljreguleringsplan for Rudstølhøgde ut til 1. gangs offentlig ettersyn med enkelte endringer.

Planutvalget i Nord-Aurdal kommune vedtok i møte 03.06.2021, sak 036/21, å legge forslag til detaljregulering for Markavegen vest ut til 1. gangs offentlig ettersyn.

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 28.01.2021, sak 001/21, å legge forslag til detaljreguleringsplan for Kalplassen fjelltak ut til 1. gangs offentlig ettersyn med enkelte endringer.

Planutvalget i Nord-Aurdal kommune vedtok i møte 25.03.2021, sak 024/21, å legge forslag til detaljregulering for Danebu panorama ut til 1. gangs offentlig ettersyn.