Rudstølhøgde – Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok den 07.04.2022, sak 026/22, detaljreguleringsplan for Rudstølhøgde. Vedtatt reguleringsplan tilrettelegger for nye hyttetomter med høy standard på Rudstølhøgde på Aurdalsåsen.

Illustrasjon som viser plankart for området - Klikk for stort bilde 

Utvalgssak og øvrige plandokumenter finner du som lenker på denne siden. Dokumentene kan også sees på kommunens kartside www.valdreskart.no under arealplaner (søk: Rudstølhøgde eller planID 0542DR255).

Vedtaket kan etter plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI påklages. Eventuelle klager må sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, Boks 143, 2901 Fagernes, eller pr. e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no, innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig til Nord-Aurdal kommune innen 3 år, jamfør plan- og bygningsloven kap. 15.

 

Rudstølhøgde
Tittel Publisert Type
20211129_ROS-analyse_Rudstølhøgde

29.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20211129_ROS-analyse_Rudstølhøgde.pdf
VedtatteBestemmelser_Rudstølhøgde

29.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VedtatteBestemmelser_Rudstølhøgde.pdf
20220407_Vedtak_KS_Rudstølhøgde

29.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220407_Vedtak_KS_Rudstølhøgde.pdf
20220427_Plankart_Rudstølhøgde_vedtatt

29.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220427_Plankart_Rudstølhøgde_vedtatt.pdf
Planbeskrivelse_Rudstølhøgde

29.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse_Rudstølhøgde.pdf