Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan – Fagerlundkvartalet

Kommunestyret i Nord-Aurdal egengodkjente detaljreguleringsplan for Fagerlundkvartalet den 19.11.2020, planID 0542DR234, sak 103/20.
Fagerlundkvartalet ligger sentralt i Fagernes sentrum, og reguleringsplanen legger bl.a. til rette for etablering av leilighetsbygg på gbnr. 25/269 og 25/89.

 

Dokumenter til reguleringsplanen finnes som egne linker her og på kommunens kartportal www.valdreskart.no.

I henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapittel VI, kan vedtaket påklages til Statsforvalteren i Innlandet innen 3 uker. Krav om innløsning eller erstatning for tap må være framsatt senest tre år etter kunngjøringsdato.


Evt. klage eller krav skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller på e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

 

Fagerlundkvartalet
Tittel Publisert Type
Fagerlundkvartalet_illustrasjonsplan_01

12.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagerlundkvartalet_illustrasjonsplan_01.pdf
Fagerlundkvartalet_plan_vertikalnivå_1

12.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagerlundkvartalet_plan_vertikalnivå_1.pdf
Fagerlund_bestemmelser

12.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagerlund_bestemmelser.pdf
Fagerlundkvartalet_20201119_vedtak_KS_sluttbehandling

12.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagerlundkvartalet_20201119_vedtak_KS_sluttbehandling.pdf
Fagerlundkvartalet_plan

12.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagerlundkvartalet_plan.pdf
Fagerlundkvartalet_snitt

12.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagerlundkvartalet_snitt.pdf
Fagerlundkvartalet_planbeskrivelse

12.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagerlundkvartalet_planbeskrivelse.pdf
Fagerlundkvartalet_illustrasjonsplan_02

12.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagerlundkvartalet_illustrasjonsplan_02.pdf
Fagerlundkvartalet_stoyrapport

12.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagerlundkvartalet_stoyrapport.pdf