Temaplaner og andre planer

Fag-, tiltaks og temaplaner er utarbeidet for å ivareta et bestemt fagområde eller tema. De skal beskrive utfordringene på det aktuelle feltet, angi mål og definere strategier for å nå målene, samt forslag til tiltak for å oppnå de ønskede målsettingene.