Ledige tomter

Kommunen arbeider med detaljer rundt tomter på Marsteinhøgda og Vinjarfeltet. Vi vil oppdatere siden så fort vi har detaljene klare...

Vinjarfeltet - Aurdal 

Tomtene ligger i et etablert boligfelt i Aurdal, er sørvendt i et svakt skrånende terreng. Tomtene har umiddelbar nærhet til bademuligheter i Aurdalsfjorden. Nærmeste barnehage er Vestringsbygda barnehage (5km / 7min), barneskole på Fagernes (14km / 17min) og videregående skole på Leira (12km / 14min). Fagernes og Leira er naturlige handelssenter i området, nærmeste dagligvarebutikk ligger i Aurdal (også søndagsåpen). 

Ledige tomter - Vinjarfeltet
Antall Areal NOK/m²
15 - -