Arealplankart - innsyn og innspill

plandialog_1PlanDialog er ei kartteneste som syner oversikt over pågåande og vedtekne arealplanar i kommuna. Her er det mogleg med innsyn i offentlege dokument knytt til saken samt mogleg å sende innspel til planar på høyring.

Anbefalt nettlesar er Chrome eller Firefox.

Bruk av PlanDialog

 

  Gå til valdreskart.no i nettleseren
PlanDialog aktiveres ved å velge «Arealplaner» i karttypen. Sørg for å velge riktig kommune i listen over de seks valdreskommunene.
Du får nå ulike søkemuligheter: plannavn, PlanID, gårds- og bruksnummer, adresse og stednavn. Det er også mulig å navigere seg i kartet til ønsket plan.
Det er også mulig å velge mellom vedtatte regulerings-, kommunedel- eller kommuneplaner i menyen til venstre i skjermbildet.
For å få opp informasjon om planbehandling, eller saksdokument i en plan må du enten søke på plannavnet i søkefeltet, eller klikke på ønsket plan i kartet. Hold musepekeren over plannavnet i kartvinduet og klikk på plannavnet som dukker opp i boksen.
For planer som er ute på høring vises et konvoluttsymbol – denne indikerer at det er mulig å sende inn høringsuttalelse eller merknad via kartet.