Viltpåkjørsel

Hva bør man gjøre når ulykken først har skjedd? 

Den skumleste tiden på døgnet er i grålysningen når vi haster til jobben om morgenen; spesielt i timen mellom syv og åtte. Utover dagen faller antall påkjørsler kraftig, før det tar seg nesten like kraftig opp igjen på sen ettermiddag og kveld. Trygg Trafikk anbefaler å senke farten der hvor det er viltfare, og spesielt ved kryssningssteder for vilt. 

  1. Ring politiet (02800) og meld fra om hendelsen. Politiet vil gi beskjed videre til viltnemnda i området.
  2. Om dyret ligger i vegbanen bør det settes ut varseltrekant.
  3. Dersom dyret løper fra stedet, skal stedet, og om mulig fluktruten merkes med, refleksband, plastpose eller annet tilgjengelig materiale. Dette vil lette mulighetene for sporhund å finne skadet vilt.