Innovasjonsløft Valdres

Innovasjonsløft Valdres er et kompetanseprogram for innovasjon i praksis. Gjennom Innovasjonsløft har du mulighet til å jobbe systematisk med utvikling av ditt eget prosjekt med bistand fra faglige og profesjonelle rådgivere i INNOCO. Samtidig skaper vi nettverk og utviklingskultur blant offensive virksomheter her i Valdres. Hver bedrift tar med sin idè eller prosjekt og utvikler dette gjennom de fire samlingene.

Innovasjonsløft pågår nå, ta kontakt for påmelding til neste runde.

Kurset vil gi deg konkret verktøy til innovasjons – og utviklingsarbeid i din bedrift og en ny giv til bedriftskulturen så sant dere deltar med flere fra hvert firma.

Kurset er tilrettelagt av Valdres Næringshage og Omstillingsprogrammet i Nord-Aurdal. Det er 4 lunsj til lunsj-samlinger i Valdres. Bedrifter i Nord-Aurdal kan søke Omstillingsprogrammet som finansierer deltakelse. I andre kommuner er det mulighet til å søke om finansiering av deltakelse via kommunale næringsfond.

For mer informasjon, søkbar finansiering og kostnader: karianne@valdres-nhage.no tel. 46904595
Fagleder: Sjur Dagestad · sjur@innoco.no  · tlf. 977 59 104
PÅMELDING: post@valdres-nhage.no

Kontaktinfo

Karianne Borchgrevink
Markeds- og bedriftsutvikler
E-post
Telefon 469 04 595