Grendehus

Nord-Aurdal kommune har fire grendehus til utleie: Leira, Skrautvål, Ulnes og Vestringsbygda. Vi gjør oppmerksom på at dette er ubetjente grendehus, og leietaker kan ikke forvente samme standard som i profesjonelle selskapslokaler. 

 Søk om å leie grendehus

Grendehus/skoler
Grendehus/skoler Pris 2022
Leie pr. dag off.fest, stormøter, årsmøter u/vaktmester 1 050 kr
Renhold og opprydding. Blir fakturert alle som ikke utfører dette selv 2 300 kr
Møterom med kjøkken 360 kr
Møterom uten kjøkken 260 kr
*Leie pr. time grendehus, tidl. gymsal med dusj og garderobe 360 kr
v/trening/kamp kr. 130 pr time, maks kr. 315 pr kveld
*Leie pr. time grendehus, tidl. gymsal uten dusj og garderobe 260 kr
v/trening/kamp kr. 130 pr time, maks kr. 263 pr kveld
*Dusj og garderobe 200 kr
Leie av bord pr. stk 45 kr
Leie av stoler pr. stk 25 kr
*Gratis for lag/foreninger i NAK forutsatt at regler blir fulgt. Egne regler gjelder for NABS og nye NAUS, leies ikke ut til privatpersoner.