Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus

01.01.2019 startet pakkeforløp (nå pasientforløp) for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Pasientforløp betyr at du først blir henvist til utredning og behandling, av fastlegen din, ruskonsulenten eller en annen behandler. Dersom spesialisthelsetjenesten vurderer at du har rett på helsehjelp så får du det på samme måte som tidligere. Det nye er at spesialisthelsetjensten skal la deg medvirke mer og de skal samarbeide mer med de du ønsker av familie og venner, fastlege, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. Målet er at du skal medvirke mer og å unngå unødvendig ventetid for utredning, behandling og oppfølging. Alle som er med i samarbeidet skal få god informasjon underveis.

Pasientforløp psykisk helse for voksne

Hos oss i Nord Aurdal kommune kan henvendelser om pasientforløp rettes til psykisk helse på telefonnummer 48054396. Du kan også besøke oss på Familienshus, Tveitavegen 11 2900 Fagernes.
 

Pasientforløp tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Hvis du har spørsmål eller trenger informasjon om pasientforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling kan du kontakte forløpskoordinator i psykisk helsetjeneste, Solfrid Syversen, på tlf 48054396.
 
Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet.
 

 

Kontaktinfo

Solfrid Syversen
Avdelingsleder
Telefon 48 05 43 96

Adresse

Familiens Hus
Tveitavegen 11
2900 Fagernes

 

Org.nr.: 996 734 951

 

Postadresse:
Postboks 143
2901 Fagernes