Demensomsorg

Hva er demens?

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt. Det viktigste kjennetegnet på demenssykdom er hukommelsessvikt.

Alzheimers er et eksempel på en slik sykdom. Les mer om demens på Helsedirektoratets hjemmesider:

Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud som kan bistå deg eller din pårørende ved spørsmål eller mistanke om demens.
Se brosjyre for ytterligere info (PDF, 704 kB)

Nord-Aurdal kommune har følgende tilbud til personer med demenssykdom: