Omsorg- og rehabilitering

Målsettingen med å ha en god omsorgstjeneste er at den som trenger det, får nødvendig helsehjelp og kan bo hjemme så lenge som mulig. Hjelp i hjemmet gis til alle som trenger det uavhengig av alder. Tjenesten ytes etter søknad og individuell vurdering.

De som skal motta hjelp må være villige til å installere hjelpemidler i hjemmet der det er behov for det), fysioterapi, til hjelp for seg selv, og for å hindre arbeidsskader hos dem som skal hjelpe.

Omsorg og rehabilitering omfatter blant annet:

Kontaktinfo

Eirunn Bjørkheim
Virksomhetsleder hjemmetjenester
E-post
Telefon 61 35 90 00
Gro Merete Holde
Virksomhetsleder institusjonstjenester
Telefon 61 35 90 00