Demensomsorg

Hva er demens?

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt. Det viktigste kjennetegnet på demenssykdom er hukommelsessvikt.

Alzheimers er et eksempel på en slik sykdom. Les mer om demens på Helsedirektoratets hjemmesider:

Nytt telefonnummer til nye Aurdal institusjon

I forbindelse med åpningen av nye Aurdal institusjon bytter også tjenesten telefonnummer: 61 35 93 60

Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud som kan bistå deg eller din pårørende ved spørsmål eller mistanke om demens.
Brosjyre for hukommelsesteam (PDF, 361 kB) Demensplan 2023 (PDF, 713 kB)

 

Nord-Aurdal kommune har følgende tilbud til personer med demenssykdom:

Nord-Aurdal kommune er i full gang med å forberede seg for fremtidens eldreomsorg. En viktig brikke i dette er oppbyggingen av flere institusjonsplasser i Aurdal, som vil ivareta satsing rettet mot mennesker med demenssykdom.

I mars 2020 starta Valdresentreprenøren Sanne Hauglid AS bygging av en ny institusjon på tomta der tidligere Aurdalsheimen sto. Til jul skal bygget, som rommer 24 beboerplasser, stå ferdig.

Institusjonen skal tas i bruk i første kvartal av neste år.