Helsestasjon

Helsestasjonen følger barn fra fødsel til skolealder. Helsestasjonen er den kommunale tjenesten som vurderer barnets helse på fastsatte tidspunkter de første leveårene.

Oppgavene omhandler helseopplysning, helseundersøkelser, råd og veiledning til foresatte etter standardisert basisprogram med 14 konsultasjoner inklusiv hjemmebesøk til nyfødte og motorisk undersøkelse ved 4- 5 mnd. av fysioterapeut.
 
Helsestasjonslegen har kontor på helsestasjonen, med konsultasjoner ved 6 uker, 6 mnd, 1 år , 2 år og skolestartundersøkelser. 
 
Vaksinasjoner skal gis i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet, se egen link. Ekstra konsultasjoner tilbys når det er nødvendig.
 
Helsestasjonen,  i samarbeid med fysioterapeut og folkehelsekoordinator, inviterer foresatte med barn i alderen 2-3 mnd. til barseltreff. Treffene foregår i lokalene til fysioterapeutene på VLMS. Koordinator er ledende helsesøster.
 
Helsestasjonens tilbud er gratis og frivillig,  inkl. vaksiner, men alle barn i Norge har etter pasientrettighetsloven § 6-1, rett til helsekontroll og foresatte/foreldre plikter å medvirke til at barnet får denne. 
 
Helsestasjonen samarbeider med tjenester i kommunen og fylket som har med barn å gjøre, slik som jordmor,  fysioterapeut, lege, barnehager, skoler, barnevern, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP), psykisk helse i kommunen, kommunepsykolog,  PPT, tannlege  og sykehus.
 
Alle brukere har tilbud om å ta kontakt når de føler behov. (lavterskeltilbud). Se forklaring under skolehelsetjenesten.
 
Viktig informasjon:
Vær vennlig å ikke ta med syke barn med høy feber, omgangssyke eller kraftig hoste på helsestasjonen. Vi vil unngå å smitte friske barn, og barn med nedsatt motstandskraft  på helsestasjonen. Ved all sykdom er det fastlege/ legevakt som skal benyttes.

Kontaktinfo

Helsesykepleiertjenesten
Telefon 61 35 93 00
Ellen Lyngen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 974 35 229
Ragnhild Leirdal Nyhagen
Helsesykepleier helsestasjon
E-post
Telefon 469 50 719
Hanne Alstergren
Helsesykepleier NAUS
E-post
Telefon 482 85 256

NAUS
man, tirs, tors, fre

Ulnes Montesorri
annenhver onsdag

Hanne-Norunn Enstad Enger
Helsesykepleier NABS
E-post
Telefon 918 22 414

NABS hver dag