Helsesykepleiertjenesten

Helsesykepleiertjenesten i Nord-Aurdal kommune har tilholdssted i Familien hus på Fagernes, og består av tre tjenester:

Helsestasjonens tilbud

Helsestasjonen har tilbud til foreldre med barn opp til 5 år. Helsestasjonstilbudet er gratis.

Helsestasjonen har som oppgave å forebygge syksom og skade blant barn og å fremme barns helse og trivsel. Vi legger vekt på barnets fysikske, psykiske og sosiale utvikling.

Helsestasjonen, i samarbeid med fysioterapeut og folkehelsekoordinator, inviterer foresatte med barn i alderen 2-3 måneder til barseltreff. Treffene foregår i lokalene til fysioterapeutene på VLMS.

I følge Pasientrettighetsloven § 6-1 har barn rett til helsekontroll og foreldre/foresatte plikter å medvirke til at barnet får denne.

 

Tverrfaglig team

Nord- Aurdal kommune har etablert et tverrfaglig team bestående av helsesykepleiertjenesten, barneverntjenesten, PPT og psykisk helsearbeid, som jevnlig  er ute på skolene og barnehagene. Foreldre/ foresatte og ansatte ved skolene/ barnehagene kan ta kontakt med gruppa hvis de har problemstillinger de ønsker å ta opp.

Kontaktinfo

Helsesykepleiertjenesten
Telefon 61 35 93 00
Ellen Lyngen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 974 35 229
Hanne-Norunn Enstad Enger
Helsesykepleier NABS
E-post
Telefon 918 22 414

NABS hver dag

 

Hanne Alstergren
Helsesykepleier NAUS
E-post
Telefon 482 85 256

NAUS
man, tirs, tors, fre

Ulnes Montesorri
annenhver onsdag

Ragnhild Leirdal Nyhagen
Helsesykepleier helsestasjon
E-post
Telefon 469 50 719

Adresse

Tveitavegen 11
2900 Fagernes