Velkommen til Nord Aurdal helsestasjon 0-6 år

Det kan være spennende, men også utfordrende, å vite hvordan du som foreldre best mulig kan forstå barnet ditt. På helsestasjonen møter du helsesykepleiere (helsesøstre) som kan gi deg råd og tips. Vi er her for deg og babyen din!

 

Viktig informasjon:
Vær vennlig å ikke ta med syke barn med høy feber, omgangssyke eller kraftig hoste på helsestasjonen. Vi vil unngå å smitte friske barn, og barn med nedsatt motstandskraft  på helsestasjonen. Ved all sykdom er det fastlege/legevakt som skal benyttes.

Helsestasjonens tilbud er gratis og frivillig, inkl. vaksiner, men alle barn i Norge har etter pasientrettighetsloven §6-1 rett til helsekontroll, og foresatte/foreldre plikter å medvirke til at barnet får denne. 
 
Helsestasjonen samarbeider med tjenester i kommunen og fylket som har med barn å gjøre, slik som jordmor, fysioterapeut, lege, barnehager, skoler, barnevern, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP), psykisk helse i kommunen, kommunepsykolog, PPT, tannlege og sykehus.

 

Hvem får tilbudet? 

Helsestasjonen er et tilbud til alle barn mellom 0-6 år og foreldre/foresatte. Når du får barn tar vi kontakt med deg for å avtale det første møtet med deg og babyen din. 

Hjemmebesøk og møte på helsestasjonen

Vårt første møte blir på hjemmebesøket. Her tar vi med vekt for å veie barnet og tilbyr veiledning om ammeteknikk og/eller morsmelktillegg og informerer om helsestasjonens tilbud. Neste møte blir på helsestasjonen. Her tar vi utgangspunkt i hva du lurer på, vi følger babyens utvikling og vaksiner. 

Vi ber om at dere ikke tar med syke barn til helsestasjonen. Kontakt egen fastlege eller legevakt. 

Helsestasjonens tilbud

På helsestasjonen får du helseundersøkelser og veiledning om blant annet: 

  • Samspill mellom barn og omsorgsperson
  • Amming, morsmelkerstatning og næring 
  • Søvn
  • Barnets trivsel og vekst 
  • Vaksiner
  • Foreldres/omsorgspersoners trivsel og psykiske helse

Når blir barnet innkalt?

Vaksinasjon 

Barnet tilbys vaksinert etter barnevaksinasjonsprogrammet

Fysioterapi 

På 4-måneders-kontrollen gjennomfører fysioterapeut en vurdering av barnets motoriske utvikling. 

Helsesykepleier kan ved behov henvise barn i alle aldre til fysioterapeut. 

Foreldreveiledningskurs - Circle of security 

Helsestasjonen tilby kurset Circle of security.

Tverrfaglig innsatsteam

Nord-Aurdal kommune har etablert et tverrfaglig innsatsteam bestående av helsesykepleiertjenesten, barneverntjenesten, PPT, psykisk helsearbeid, BUP og kommunepsykolog. Foreldre/foresatte og ansatte ved skolene/barnehagene kan ta kontakt med gruppa hvis de har problemstillinger de ønsker å ta opp.

Kontaktinfo

Helsesykepleiertjenesten
Telefon 61 35 93 00
Hanne Kristin Alstergren
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 975 46 167
Hanne-Norunn Enstad Enger
Helsesykepleier BHG & NABS
E-post
Telefon 918 22 414
Mona Håvelsrud Svarre
Helsesykepleier helsestasjonen
Mobil 469 50 719
Tone Kokslien
Helsesykepleier NABS
Mobil 481 47 531
Birgitte Brekke
Spesialsykepleier NAUS & Ulnes Montessori
Mobil 482 85 256

Adresse

Tveitavegen 11
2900 Fagernes

Postadresse
Nord-Aurdal helsestasjon og skolehelsetjeneste
Familiens hus
Postboks 143
2901 Fagernes