Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsesykepleiertjenesten i Nord-Aurdal kommune har tilholdssted i Familien hus på Fagernes, og består av tre tjenester:

Helsestasjonens tilbud

Helsestasjonen har tilbud til foreldre med barn opp til 5 år. Helsestasjonstilbudet er gratis.

Helsestasjonen har som oppgave å forebygge sykdom og skade blant barn og å fremme barns helse og trivsel. Vi legger vekt på barnets fysiske, psykiske og sosiale utvikling.

Helsestasjonen, i samarbeid med fysioterapeut og folkehelsekoordinator, inviterer foresatte med barn i alderen 2-3 måneder til barseltreff. Treffene foregår i lokalene til fysioterapeutene på VLMS.

I følge Pasientrettighetsloven § 6-1 har barn rett til helsekontroll og foreldre/foresatte plikter å medvirke til at barnet får denne.

 

Tverrfaglig team

Nord-Aurdal kommune har etablert et tverrfaglig team bestående av helsesykepleiertjenesten, barneverntjenesten, PPT og psykisk helsearbeid, som jevnlig  er ute på skolene og barnehagene. Foreldre/ foresatte og ansatte ved skolene/ barnehagene kan ta kontakt med gruppa hvis de har problemstillinger de ønsker å ta opp.

Kontaktinfo

Helsesykepleiertjenesten
Telefon 61 35 93 00
Hanne Kristin Alstergren
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 975 46 167
Hanne-Norunn Enstad Enger
Helsesykepleier BHG & NABS
E-post
Telefon 918 22 414
Mona Håvelsrud Svarre
Helsesykepleier helsestasjonen
Mobil 469 50 719
Tone Kokslien
Helsesykepleier NABS
Mobil 481 47 531
Hilde Rogn Hamre
Familieveileder
Mobil 909 40 504

Adresse

Tveitavegen 11
2900 Fagernes

Postadresse
Nord-Aurdal helsestasjon og skolehelsetjeneste
Familiens hus
Postboks 143
2901 Fagernes