Skip Navigation LinksNord-Aurdal kommune > Tjenester

Kart, byggesak og eiendom

For digitalt kart over Valdreskommunene, klikk HER.

Her finner du oversikt over kommunen sine tjenester knyttet til bolig og eiendom.

I venstremenyen finner du:

BYGGING: i hovedsak tjenester knyttet opp mot byggesaksbehandling.

EIENDOM: kart/oppmåling, seksjonering, feiing, renovasjon m.m.

KOMMUNAL PLANLEGGING: arealplan, kommuneplan, tekniske planer m.m.

LEIE OG UTLEIE: informasjon om kommunale boliger.

TEKNISKE TJENESTER: vei, vann, avløp og drift av kommunale eiendommer.

I menyen til høyre finner du blant annet lenker direkte til tjenestesteder i kommunen og generell informasjon om tjenestetilbud knyttet til bolig og eiendom.

Rådhuset - Jernbanevegen 22
Fagernes
Boks 143, 2901 Fagernes
nak@nord-aurdal.kommune.no
(+47) 61 35 90 00
(+47) 61 35 90 01
Åpningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 381 908
Kontonr: 2367.05.40200

Kommunenr: 0542
Valdreskommunene Etnedal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune