Skip Navigation LinksNord-Aurdal kommune > Tjenester

Familiens hus

barnehagetegning.jpg - Klikk for stort bilde

Familiens hus er lokalisert i Tveitavegen 11, og består av interkommunal barneverntjeneste i Valdres, pedagogisk/psykologisk tjeneste for Valdres, helsesøstertjenesten og psykisk helsearbeid.

Med familiens hus ønsker kommunen å samle de tjenester som retter seg mot barn og familier, slik at de oppleves som helhetlige for brukerne.

Virksomhetens brukere kan benytte seg av parkeringsplassen nederst på utearealet til Nord-Aurdal ungdomsskole.

Henvendelser skjer via servicetorget i 1. etg i rådhuset.  For annen kontaktinformasjon, se den enkelte tjeneste.

 

Pål  Andreassen

Pål Andreassen

Virksomhetsleder familiens hus

Telefon : 468 43 520

E-post

 

Rådhuset - Jernbanevegen 22
Fagernes
Boks 143, 2901 Fagernes
nak@nord-aurdal.kommune.no
(+47) 61 35 90 00
(+47) 61 35 90 01
Åpningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 381 908
Kontonr: 2367.05.40200

Kommunenr: 0542
Valdreskommunene Etnedal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune