• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Utgiftsdekning - stemmestyrets medlemmer

Opplysninger

Skjema for bruk ved valg for medlemmer av stemmestyret.

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Nord-Aurdal kommune. Vedtatt i kommunestyret sak 73/18.

Personopplysninger
/
/
Funksjon
Møter*
Tapt arbeidsfortjeneste

Tapt arb.fortjeneste inkl. reisetid.

Ulegitimert krav dekkes til grupper som har tapt inntekt som ikke kan legitimeres, så som hjemmearbeidende, studenter og frilansere.
Dekkes med kr.750,- for fravær kortere enn 4 timer.
Dekkes med kr.1.500,- for fravær 4 timer eller mer.

Klikk på Registrer for å legge til flere møter.

Legitimert tap dekkes ut fra dokumentert lønnstrekk fra arbeidsgiver eller brutto næringsinntekt ved siste ligning or selvstendig næringsdrivende. Dog begrenset oppad til nivået for godtgjørelse til ordfører.

Arbeidstiden det kan gis tapt arb.fortjeneste for er begrenset til kl.07.00 - kl.17.00.

Legitimert tap med dokumentert trekk fra arb.giver. Tap dekkes også ut over kl.17.00 dersom det er dokumentert forskjøvet arbeidstid, turnusarbeid m.v.

//
Bruk av egen bil
//
Passasjertillegg
//
Hjelp
Lukk
  • Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  • Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  • Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader