• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om utvidet skjenkeområde

Informasjon

RETNINGSLINER FOR SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE


Dette søknadskjemaet er ment for innehavere av ordinær skjenkebevilling som for en enkel anledning ønsker å utvide sitt skjenkeområde. Skjenkebevillingen gjelder normal for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Ihht alkohollovens § 4-2 kan bevillingen for en enkelt anledning utvides til å gjelde også utenfor skjenkelokalet.

Ordinær skjenkebevilling kan for en enkelt anledning utvides til å gjelde i et tilleggslokale eller på et uteområde, i umiddelbar nærhet til serveringsstedet. Utendørs skjenkeområde skal vare klart avgrenset og kan ikke være i nær tilknytning til trafikkert område.

Dersom det blir søkt om bevilling til å skjenke på utendørs område, skal tegning over området sendes inn.

Vedlegg kan du laste opp til slutt i søknaden eller ettersende per post.

Søknad om utvida skjenkeområde må være levert seinest tre uker før arrangementet starter.

Hjelp
Lukk
  • Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  • Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  • Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader