• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om serveringsbevilling

Informasjon

I dette skjemaet kan du søke om serveringsbevilling

I h.h.t. serveringslovens § 3 må alle som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted ha serveringsbevilling gitt av kommunen.

Søker skal alltid være den "for hvis regning virksomheten drives", dvs. den som har det økonomiske ansvaret for driften.

Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvaret for serveringsstedet, daglig leder må være myndig og ha bestått etablererprøven.

Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel ihht. serveringslovens § 6. Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av selskap som driver virksomheten eller som oppebærer en vesentlig del av avkastningen eller i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, vil alltid anses å ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Før søknaden blir behandet skal kommunen innhente uttalelse fra politi om det foreligger vandelsmessige forhold som nevnt i serveringsloven § 6, jf. § 7, eller forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling blir gitt.

Ved overdragelse av serveringssted faller serveringsbevilling bort såfremt det ikke blir søkt om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse.

Kommunen skal ta stilling til søknaden så raskt som mulig og senest innen 60 dager.

Dersom serveringsstedet ønsker å skjenke alkohol må søknad om skjenkebevilling også sendes inn.

INFORMASJON FRA MATTILSYNET
Meldeplikt for serveringssteder

Alle som vil starte opp næringsmiddelvirksomhet eller ønsker å starte matservering, skal på forhånd melde fra om det til det lokale Mattilsynet via Mattilsynets skjematjenester.

Den som er ansvarlig for næringsmiddelvirksomhet skal sikre de ansatte nødvendig veiledning og opplæring i næringsmiddelhygiene og virksomhetens internkontroll

Du registreres din virksomhet ved å benytte skjemaet Ny næringsmiddelvirksomhet

Hjelp
Lukk
  • Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  • Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  • Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader