• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om skjenkebevilling (nytt, ved overdragelse og endring av bevilling)

Informasjon

I dette skjemaet kan du søke om ny skjenkebevilling, søke om bevilling ved overdragelse av virksomhet eller søke om endringer i eksisterende bevilling.

For søknad om ny skjenkebevilling og søknad om skjenkebevilling ved overdragelse av virksomhet, er det en forutsetning at selskapet har serveringsbevilling for stedet det blir søkt skjenkebevilling for.

Søker skal alltid være "den som for hvis regning" virksomheten drives, dvs. den som har det økonomiske ansvaret for driften.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7b blir det stilt krav til uklanderlig vandel hos en del personer som er involvert i driften. Det blir stilt vandelskrav til bevillingshaver, den som eier mer enn 1/3 av virksomehten, den som har vesentlig innflytelse på virksomheten og til den som oppebærer en vesentlig del av virskomhetens inntekter.

Alkohollovens § 1-7c stiller krav til styrer og stedfortreder. Styrer og stedfortreder må være ansatt på skjenkestedet, være over 20 år, ha uklanderlig vandel og ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.

Jf. § 6-1 i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. skal det betales et årlig gebyr for å inneha skjenkebevilling.

Hjelp
Lukk
  • Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  • Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  • Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader