• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Omsetningsoppgave for alkohol

Informasjon

I h.h.t. alkohollovens § 7-1 skal det for bevilling til salg av alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og til skjenking av alkoholholdig drikk betales ett årlig gebyr. § 6-2 i alkoholforskriften fastsetter gebyrsatsene årlig.

Omsetningsoppgave om mengde omsatt alkoholholdig drikk er grunnlaget for beregning av gebyret. Bevillingshavere skal på nyåret sende omsetningsoppgave over faktisk omsatt mende alkohol foregående år. Bevillingshaver skal sende inn ett skjema for hvert skjenke-/salgssted foretaket har bevilling for.

Ved avvik mellom stipulert og faktisk omsetning, vil kommunen foreta en etterberegning og et etteroppgjør.

Kommunen setter frist for innsending av ordinær årlig rapportering.

Ved opphør eller salg av virksomhet, skal omsetningsoppgave sendes inn så snart endelig omsetningstall foreligger.

Jfr. alkoholforskriftens § 10-3, vil manglende innlevering av omsetningsoppgave innen kommunens fastsatte frist, føre til tildeling av to prikker.

HUSK: omsetningsoppgaver fra leverandører skal sendes inn sammen med dette skjemaet. Det er ikke alle leverandører som sender ut oppgaver til bevillingshaver automatisk - det er bevillingshavers ansvar å etterspørre omsetningsoppgaver og sende dem inn til kommunen.

Omsetningsoppgaver lastes opp som vedlegg til slutt i skjemaet.


Hjelp
Lukk
  • Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  • Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  • Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader