Velkommen til nye ledere i Nord-Aurdal kommune!

De tre ledige stillingene i rådmannens ledergruppe er nå besatt. Det har vært grundige og gode prosesser med solid bistand fra Headvisor og Per Inge Hjertaker.

-Guro Jemterud Solberg har takket ja til stilling som HR-/ stabsleder. Hun har fungert i denne stillingen mer eller mindre siden i høst, og har de siste månendene vært konstituert i stillingen. Formell vil bli med det aller første.
 
-Pål Andreassen har takket ja til stilling som kommunalsjef helse og omsorg. Han går fra stillingen som virksomhetsleder i Familiens hus. Oppstart vil bli medio august.
 
-Åge Sandsengen har takket ja til stilling som kommunalsjef økonomi, teknisk og næring. Han går fra stillingen som revisjonssjef i Kommunerevisjon IKS. Oppstart vil bli medio august.
 
Vi ønsker alle tre velkommen inn i nye og spennende stillinger i Nord-Aurdal kommune, og ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid!