Velkommen til foreldrekurs i trygghetssirkelen

Når man er foreldre kan det ofte være tanker og spørsmål rundt foreldrerollen. Vi vil derfor invitere dere til å delta i gruppe der man sammen snakker om samspillet barn – foreldre. Vi bruker metoden Trygghetssirkelen /Circle of Security-Parenting. Den bygger på solid, forskningsbasert kunnskap om hvordan trygge foreldre-barn relasjoner kan støttes og styrkes.

  • Vi vil bruke filmsekvenser av barn og foreldre, som utgangspunkt for felles prat. 
  • Det er 8 samlinger som vil vare ca.1,1/2 time. 
  • En gruppe bør ha de samme personene hele veien, og ikke være flere enn 8 stk.
  • Du bestemmer selv hvor mye du vil dele av egne erfaringer. 
  • Deltagelse er gratis.
  • Kurset er tilrettelagt slik at dere kan ta  med barna, 0- 1 år.
  • Påmeldingsfrist 07.01.20

Sted: Fagernes helsestasjon, Tveitavegen 11, 2900 Fagernes

COS-P Foreldrekurs i trygghetssirkelen (dagtid)
Dag/dato Kl. Kapittel Tema
Mandag 13.01 11:00 - 12:30 Kapittel 1 Velkommen til «Circle of Security Parenting»
Mandag 20.01 11:00 - 12:30 Kapittel 2 Utforsking av barnets behov rundt hele Trygghetssirkelen
Mandag 28.01 11:00 - 12:30 Kapittel 3 «Å være sammen med» på Trygghetssirkelen
Mandag 03.02 11:00 - 12:30 Kapittel 4 Å være sammen med spedbarn
Mandag 10.02 11:00 - 12:30 Kapittel 5 Veien til trygghet
Mandag 17.02 11:00 - 12:30 Kapittel 6 Utforskning av det vi strever med
Mandag 24.02 11:00 - 12:30 Kapittel 7 Brudd og reperasjon i relasjoner
Mandag 02.03 11:00 - 12:30 Kapittel 8 Oppsummering

 

Med vennlig hilsen,

Ragnhild L. Nyhagen, tlf. 46950719
Ellen T. Lyngen, tlf. 97435229