Velkommen til foreldrekurs i trygghetssirkelen

Når man er foreldre kan det ofte være tanker og spørsmål rundt foreldrerollen. Vi inviterer dere til å delta i gruppe der man sammen snakker om det å være foreldre.

  

  • Kurset baseres på metoden Trygghetssirkelen/Circle of security-Parenting. Den bygger på solid, forskningsbasert kunnskap om hvordan trygge foreldre-barn relasjoner kan støttes og styrkes.
  • Vi vil bruke filmsekvenser av barn og foreldre, som utgangspunkt for felles prat. 
  • Det er 8 samlinger som vil vare ca.1,1/2 time. 
  • En gruppe bør ha de samme deltagerne, og ikke være flere enn 10 stk.
  • Du bestemmer selv hvor mye du vil dele av egne erfaringer. 
  • Kurset er gratis.

Sted: Familiens Hus, Tveitavegen 11

Foreldrekurs i trygghetssirkelen
Dag/dato Kl. Kap. Tema
Man 25. oktober 2021 19:00 - 20:30 Kap. 1 Velkommen til Circle of Security Parenting
Man 8. november 2021 19:00 - 20:30 Kap. 2 Utforskning av barnets behov rundt hele Trygghetssirkelen
Man 22. november 2021 19:00 - 20:30 Kap. 3 «Å være sammen med» på Trygghetssirkelen
Man 6. desember 2021 19:00 - 20:30 Kap. 4 Å være sammen med spedbarn
Man 10. januar 2021 19:00 - 20:30 Kap. 5 Veien til trygghet
Man 24. januar 2021 19:00 - 20:30 Kap. 6 Utforskning av det vi strever med
Man 7. februar 2021 19:00 - 20:30 Kap. 7 Brudd og reparasjon i relasjoner
Man 21. februar 2021 19:00 - 20:30 Kap. 8 Oppsummering

 

Påmelding på sms til oss innen 13. okt. 2020

Med vennlig hilsen
Mona Håvelsrud Svarre og Hanne-Norunn Enstad Enger, helsesykepleiere 
Tlf: 46 95 07 19