Vel møtt til nytt barnehage- og skoleår til små og store!

Norge er fortsatt preget av korona, men vi er glad for at både barnehager og skoler/SFO er klare til å ta imot alle som har tilhørighet der.

Det er fortsatt svært viktig og nødvendig at vi alle følger de rådene som gis fra nasjonale og lokale myndigheter.

Trafikklysmodell

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell (nivåinndeling) med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler/SFO skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges.

Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser.

På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Det betyr at hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.

På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte i barnehager, skoler og SFO. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.

Vi er nå på gult nivå og legger opp våre rutiner ut fra det.

Om dette skulle endres vil dere raskt få melding om det via kommunikasjonskanalene som brukes  i barnehage og skole/SFO. Det  vil også komme informasjon på kommunens hjemmeside.

 

Skoleskyss

Bussene går som normalt fra skolestart. Det vil si at elevene kan gå på bussen foran ved sjåføren, og de skal vise skysskort ved påstigning. De fremste setene vil ikke være tilgjengelige. Elevene kan ellers sitte skulder ved skulder. Ved evt. endringer vil det komme oppdatert informasjon til elever og foresatte.

Barnehagene har normal åpningstid ved oppstart nytt barnehageår.

Kulturskolen starter mandag 17.august.

Ungdomshuset åpnes i uke 35 for elever fra Nord-Aurdal kommune.

Smittevernråd

  1. Husk god hånd- og hostehygiene
  2. Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste
  3. Du skal  være hjemme om du er syk
  4. Følg med på oppdatert informasjon og råd fra Folkehelseinstituttet

Vi ber foresatte informere sine barn grundig om gjeldende smittevernråd.

Korona - informasjon til foresatte om barnehagehverdagen finnes på flere språk her.

Korona - informasjon til foresatte om skolehverdagen finnes på flere språk her.

Her finner du videoer på ulike språk med generell informasjon om koronavirus.

Barnehagene og skolene/SFO har sendt/sender også ut egne informasjonsskriv.

 

Så ønsker vi alle vel møtt til en ny og spennende høst!

 

Hilsen fra

Anna-Merete Brusletten
Kommunalsjef oppvekst og kultur