Varsel om oppstart: Kommunal planstrategi for Nord-Aurdal kommune 2024-2027

Kommunestyret vedtok i sak 096/23, den 26.10.2023, å starte opp arbeid med kommunal planstrategi for Nord-Aurdal kommune 2024-2027.

Formålet med planstrategiarbeidet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen de neste 4 årene. Utarbeiding av planstrategi er i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1.

Eventuelle innspill til utarbeidingen av planstrategien skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no. Innspillet bes merket «Innspill til planstrategi - Nord-Aurdal kommune».

Til informasjon vil innspillene ikke bli besvart direkte, men vil bli tatt med i vurderingene i formannskapets første formelle sak om planstrategien vinteren 2024. Kommunen regner med å ferdigbehandle planstrategien i kommunestyret senest i august/september 2024.

Frist for å komme med innspill er 04.12.2023.

20231026 Vedtak KS Oppstart Planstrategi 2024-2027 (PDF, 337 kB)