Varsel om oppstart av planarbeid – Øvre Marsteinshøgda

Det varsles om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Øvre Marsteinshøgda på Fagernes.

Formålet med reguleringen er å utvide eksisterende boligområde i tråd med kommuneplanens arealdel. Foreløpig planområde omfatter hele/deler av eiendommene gnr./bnr. 18/279, 18/33, 18/18, 18/38, 18/411 ig 18/315, og ligger nord for eksisterende boligområde på Marsteinshøgda.

 

Asplan Viak er engasjert av Nord-Aurdal kommune til å utføre planarbeidet. Varslingsmateriellet kan sees i lenkene under og på Asplan Viaks hjemmeside www.asplanviak.no.

Det bes om at eventuelle innspill sendes skriftlig til: Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3750 Ål / e-post: judith.aakre@asplanviak.no innen 01.10.2021.

Øvre Marsteinshøgda
Tittel Publisert Type
ØvreMarsteinshøgda_Oppstartmøte_25062021

02.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ØvreMarsteinshøgda_Oppstartmøte_25062021.pdf
20210831_Planavgrensning_oppstart

02.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20210831_Planavgrensning_oppstart.pdf
20210831_Varslingsbrev_planoppstart

02.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20210831_Varslingsbrev_planoppstart.pdf