Trafikksikkerhet i fokus | Januar

Høy fart er en av de største årsakene til dødsulykker i trafikken. Derfor er det viktig å ha et bevisst forhold til fart og hvordan denne skal tilpasses forholdene du kjører i.

Vurder farten ut i fra forholdene


Lovlig fart er ikke alltid er det samme som forsvarlig fart. Fartsgrensen viser nemlig til «øvre fart». Det er den farten du maksimalt kan holde. Det betyr at det av og til vil være mer forsvarlig å kjøre saktere.

Forholdene dikterer hvor fort det er forsvarlig å kjøre. Kjører du på en uoversiktlig vei, inn mot et kryss, er det glatt eller mye trafikk? Senk farten.

Med lavere fart får du bedre tid til å håndtere en krevende situasjon og reagere. På tørr asfalt har for eksempel en normal personbil en bremselengde på 88 meter når den kjører i 110 km/t. Tilsvarende bil har en bremselengde på 497 meter på glatte vinterveier.

Klikk for stort bilde