Tilskudd til tiltak på UKL Stølsvidda i 2020

Personer og organisasjoner med org.nummer kan søke om tilskudd til tiltak på Stølsvidda.

Søknadsfrist er 18. mai 2020.

Klikk for stort bilde  

Følgende tiltak er prioritert i år:

Gjerding (sperregjerder rundt støler etc.)
Rydding/tynning/krattknusing av areal på stølen og i utmark nær stølen.
Andre tiltak: verneverdige bygninger, driftsmessige tiltak på aktive støler, oppstart av ny stølsdrift.

Søknaden kan sendes på søknadskjema

Geir H. Fodnes gir bistand til utfylling av søknader. Kan treffes på telefon 97 15 45 66 eller e-post ghf@n2u.no der en kan avtale et møte.