Tilskott til tiltak på UKL stølsvidda i 2021

Personer og organisasjoner med org.nummer kan søke om tilskudd til tiltak på Stølsvidda.

Søknadsfrist er 18. mai 2021

Klikk for stort bilde 

Følgende tiltak er prioritert i år :

  • No fence
  • Gjerding
  • Rydding/tynning/ krattknusing av areal på stølen og i utmark nær stølen .
  • Andre tiltak:

    verneverdige bygninger, driftmessige tiltak på aktive støler,  oppstart av ny stølsdrift.

Søknaden kan sendast  på søknadskjema:

 

Geir H. Fodnes gir bistand til utfylling av søknader. Kan treffes på telefon 97 15 45 66 eller e-post ghf@n2u.no der ein kan avtale eit møte.