Sommervandring 2022 – Krusene er kommet!

Alle som har levert registreringsskjema for Sommervandring 2022 eller som har fått nok poeng via TellTur-appen, kan nå hente årets krus i Servicetorget på rådhuset. I år er det ca 100 turglade personer som har klart kruskravet. Gratulerer til alle!

Mette Kristin Marstein ble vinner av årets fotokonkurranse, og hennes flotte bilde fra Fullsennknatten pryder årets krus. I tillegg til kruspremie, har vi trekt ut en vinner i en egen barnekonkurranse, og vinneren her er: Mari Strand. Vi gratulerer så mye. En ekstrapremie venter i Servicetorget.

Sommervandringen kunne ikke blitt gjennomført uten hjelp fra ivrige ildsjeler. Årets hjelpere har vært Ola Kjørli, Solveig Nikolaisen, Anne Berit Gunderhuset, Reidun Lyseng, Kari Borgny Fjelltun og Rolf Rogstad. En liten premie som takk for strålende innsats venter i Servicetorget.

Vi gratulerer årets krusvinnere, og ønsker alle hjertelig velkommen igjen neste år!

Med vennlig hilsen Nord-Aurdal kommune

Bilde av steinvarden på toppen av Fullsennknatten. I bakgrunn ser man et høstvakre Valdres-fjell - Klikk for stort bilde Mette Kristin Marstein. Motiv: Fullsennknatten