Sommervandring 2020

 

Mandag 22.juni starter vi opp med årets sommervandring. Bli med ut på tur, og sikre deg årets krus!

Komplette beskrivelser over alle turmålene, kart og poengskjema finner du her . (PDF, 5 MB)

 

Forenkla brosjyre med poengskjema finner du her . (PDF, 226 kB)

Årets sommervandring består av 10 turmål rundt om i kommunen. Du henter poeng på hver tur du går, og du kan gå flere turer til samme turmål om du ønsker dette. For å få årets krus må du minimum gå 5 ulike turmål, og samle til sammen minst 220 poeng. Barn under 12 år trenger kun 150 poeng. Trillemålene passer for folk med barnevogn, sykkel, el.rullestol, ulike funksjonsnedsettelser osv, og her må du samle 150 poeng for å få krus.

 

Pga koronasituasjonen, vil det i år ikke være turkasser med bøker å skrive seg inn i. Vi har også begrenset bruk av turmål-pilskilt. I stedet for vil det på hver starttavle stå en kode, som du registrerer inn i skårskjemaet. Alle turene som er valgt ut i år er toppturer, og er fra før godt skiltet. En fordel med at turkodene står på starttavla, er at dette øker antallet turer tilgjengelig for de som går trillemål. Noen av turene er «trille-fremkommelige» et stykke opp mot toppen, eller så er det fine trilleturalternativer i nærheten av starttavla der turkoden står. Se beskrivelsene av turene for mer informasjon.

 

Vi oppfordrer alle til å følge generelle smittevernsregler; Hold god avstand, ha god håndhygiene, ta minst mulig på tavler/skilt osv.

 

Sommervandringa starter mandag 22.juni og varer fram til 11.oktober (til og med høstferien - uke 41). De som har tilstrekkelig med poeng og leverer inn det utfylte skårskjemaet til kommunen innen 25.oktober, vil få årets sommervandringskrus sponset av Nord-Aurdal kommune. Det vil bli annonsert på kommunens hjemmeside når krusene kan hentes. Barn under 16 år som oppnår tilstrekkelig poengsum, er med i en egen premietrekning.

 

Ivrige turentusiaster har bidratt stort med å få til årets sommervandring; en stor takk til dere!

 

Sommervandringa i Nord-Aurdal er nå inne i sitt niende år. Turene er geografisk spredd utover hele kommunen, noe som gir en fin anledning både for fastboende og hytteturister å bli bedre kjent i Nord-Aurdal, og den vakre naturen kommunen vår har å by på. Å gå på tur i flott natur er noe av det beste du kan gjøre for helsa. Bli med du også!

 

Vi vil gjerne ha foto fra turene du går. Kanskje det kan pryde årets kopp? Foto sendes: kristi.westerbo@nord-aurdal.kommune.no

 

Håper å se dere alle ute på tur!

 

Med vennlig hilsen Nord-Aurdal kommune J