Solstad – Kunngjøring av reguleringsplan

Kommunestyret vedtok i møte den 21.06.2024, sak 079/24, detaljreguleringsplan for Solstad. Vedtatt reguleringsplan legger til rette for en firemannsbolig på eiendommen gbnr. 24/91, som vil erstatte eneboligen som står der i dag. Eiendommen ligger i et etablert boligfelt på Leira, Krokabakkatn.

Utvalgssak og øvrige plandokumenter kan sees i lenkene under på denne siden, og på kommunens planregisterside www.arealplaner.no.

Vedtaket kan etter plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI påklages. Eventuelle klager må sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, Boks 143, 2901 Fagernes, eller pr. e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig til Nord-Aurdal kommune innen 3 år, jamfør plan- og bygningsloven kap. 15.

 

 

Solstad
Tittel Publisert Type
Vedtak_Solstad_KS_20240621

28.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak_Solstad_KS_20240621.pdf
Avklaring_innsigelse_SFIN

28.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Avklaring_innsigelse_SFIN.pdf
Plankart_Solstad_vedtatt

28.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart_Solstad_vedtatt.pdf
ROS-analyse_Solstad

28.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS-analyse_Solstad.pdf
Bestemmelser_Solstad_Vedtatt

28.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bestemmelser_Solstad_Vedtatt.pdf
Støyrapport_Solstad

28.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Støyrapport_Solstad.pdf
Planbeskrivelse_Solstad

28.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse_Solstad.pdf
Høringsuttalelser_samlet

28.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsuttalelser_samlet.pdf
Illustrasjoner_Solstad

28.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Illustrasjoner_Solstad.pdf