Søk tilskudd til tiltak på Stølsvidda innen 1.juli!

Stølsvidda har blitt utvalgt kulturlandskap og det er nå mulig å søke støtte til tiltak. I Nord-Aurdal dekker Stølsvidda Ulnes sameige og Svennes sameige.

Tiltak som blir prioritert i år er:

  • Gjerding
  • Rydding og krattknusing
  • Andre tiltak som :
    • Driftmessige tiltak på støl
    • Engangsstøtte til brukere som starter opp ny mjølkeprodukson
    • Istandsetting av verneverdige bygg

Det oppfordres til samarbeid om fellestiltak.

Ta en titt på nettsiden til fylkesmannen for mer info. Søknadsskjema (PDF, 128 kB) vedlagt.

Kontaktpersoner er prosjektmedarbeider Geir Harald Fodnes: 971 54 566 / ghf@n2u.no eller kommunen v/ Ingrid Øyhus ingrid.oyhus@nord-aurdal.kommune.no.

 

Geir Harald vil ha to kontordager på rådhuset hvor det er mulig å få hjelp, ellers kan han også kontaktes utenom dette. Kontortid: Torsdag 14. juni og torsdag 21.juni kl. 09.00-13.00.