SMS med tilbud om koronavaksine til innbyggere 18 - 64 år er nå sendt ut

Vi fikk dessverre noen utfordringer med sms-varslingen i uke 16, men lørdag 24. april var heldigvis alt i orden!

I løpet av helgen ble det dermed sendt ut sms til over 3700 innbyggere i Nord-Aurdal kommune i alderen 18 - 64 år, med forespørsel om koronavaksine.

Det første døgnet kom det tilbake svar fra over 1500 personer. Fra mandag morgen har Fagernes legesenter jobbet med å sette opp timeavtaler, og sms om time til vaksinasjon vil komme i dagene framover.

Klikk for stort bildeKoronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. Høy alder og underliggende sykdommer gir størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Landets kommuner skal tilby innbyggerne koronavaksinasjon som del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Befolkningen er inndelt i prioriterte grupper etter alder og underliggende sykdom.

Alle personer i Nord-Aurdal over 65 år er nå vaksinert, i tillegg til helsepersonell i spesielt kritiske stillinger, og yngre med alvorlig underliggende sykdom. 

Fra uke 17 (26. april) begynner vi vaksineringen i aldersgruppen 18 - 64 år.   

Vi vaksinerer nå bare med Pfizer / Biontech-vaksinen. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Mer informasjon om koronavaksine, se Folkehelseinstituttets nettside: FHI Koronavaksine  

Et viktig ledd i å få kontroll over koronapandemien, er høy vaksinasjonsdekning i befolkningen. 

Har du spørsmål om vaksinering, kan du ringe vaksinetelefonen ved Fagernes legesenter tlf.nr. 909 47 313.