Skolestart høsten 2019

Elever og medarbeidere ønskes velkommen til skolestart mandag 19.08.19.

Nord-Aurdal barneskole

 • Skolestart kl. 08.30 med oppmøte i amfiet.
 • Skoleslutt kl. 14.05 og bussavgang kl. 14.15.
 • 1. klasse får tilsendt eget informasjonsskriv før skolestart.

Nord-Aurdal ungdomsskole

 • Skolestart kl. 08.30 i atriet.
 • Skoleslutt kl. 14.10 og bussavgang kl. 14.15.

Nord-Aurdal kulturskole

 • Fellessamling for alle nye og gamle elever i atriet, Nord-Aurdal ungdomsskole, onsdag 21. august kl. 18.00.
 • For alle danseelever starter ordinær undervisning mandag 19. august.
 • For alle andre elever starter ordinær undervisning mandag 26. august.
 • Timeplaner og annen informasjon vil bli sendt ut når det nærmer seg skolestart.
 • Foresatte og elever oppfordres til å sjekke e-post.

Skoleskyss

Stølsskyss

 • De elevene som har behov for stølsskyss bes ta kontakt med skolen snarest.
 • Nord-Aurdal barneskole: Telefon 61 35 67 40
 • Nord-Aurdal ungdomsskole: Telefon 61 35 67 00

Vel møtt til skolestart mandag 19. august 2019!

Rådmannen