Rullering av handlingsdel til kommunedelplan for trafikksikkerhet 2019.

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2017-2028 med handlingsdel ble vedtatt i kommunestyret 24.11.2016 (sak 104/16).

Handlingsdelen til planen skal rulleres årlig, og for 2019 behandles den i kommunestyret 21.11.2019.

 

Dokumentet ligger også tilgjengelig for gjennomsyn i Servicetorget på rådhuset tom. 11.08.19.

 

Evt. innspill og merknader sendes på e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no  innen 11.08.19.