Reguleringsplan Rudstølhøgde – 1. gangs offentlig ettersyn

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 03.06.2021, sak 037/21, å legge forslag til detaljreguleringsplan for Rudstølhøgde ut til 1. gangs offentlig ettersyn med enkelte endringer.

Klikk for stort bilde 

Planområdet ligger på Aurdalsåsen, sør for Lomtjednet mellom Åsrudvegen og Rudstølvegen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 34 nye hyttetomter av høy standard som utvidelse eller fortetting innenfor planområdet.

Utvalgssak og øvrige plandokumenter kan sees i lenkene under på denne siden eller på vår kartside www.valdreskart.no, under arealplaner.

Eventuelle merknader til planforslaget skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

Frist for uttalelse er 01.09.2021.

Rudstølhøgde
Tittel Publisert Type
20210621_ROS-analyse_Rudstølhøgde

08.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20210621_ROS-analyse_Rudstølhøgde.pdf
20210707_Planskjema_Rudstølhøgde

08.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20210707_Planskjema_Rudstølhøgde.pdf
20210621_Bestemmelser_Rudstølhøgde

08.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20210621_Bestemmelser_Rudstølhøgde.pdf
Vedtak_PU_Rudstølhøgde_1.gang

08.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak_PU_Rudstølhøgde_1.gang.pdf
20210216_Rudstølhøgde_overordna VA-plan

08.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20210216_Rudstølhøgde_overordna VA-plan.pdf
20210621_Rudstølhøgde_Plankart

08.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20210621_Rudstølhøgde_Plankart.pdf
20210621_Planbeskrivelse_Rudstølhøgde

08.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20210621_Planbeskrivelse_Rudstølhøgde.pdf